Ochrana údajov

Ochrana osobných údajov. 
Predávajúci podľa zákona číslo 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov spracováva osobné údaje a uchováva ich v marketingovej databáze firmy. Spracované údaje sú plne chránené pred zneužitím.

Informácie, ktoré nám poskytnete prostredníctvom objednávkového formulára, slúžia výlučne pre potrebu poskytnutia konkrétnej služby a nebudú ďalej poskytované tretím osobám ani inak komerčne využívané.